Voorwaarden

Leveringen

 • De bestelde producten worden niet door ons rechtstreeks geleverd, maar via de leveranciers of distributeurs van de producten.
 • U ontvangt uw producten via verschillende post/pakket leveranciers.
 • De producten worden rechtstreeks geleverd vanaf de leverancier of distribiteur. De producten worden rechtstreeks zonder tussenkomst geleverd. Dit houdt in dat indien er meerdere artikelen besteld worden, deze in verschillende pakketten geleverd kunnen worden.

 

Betalingen

 • U betaalt online via iDeal. Zodra u in de winkelmand komt en verder gaat met de betaling, komt u op een beveiligde SSL omgeving binnen. Dit ter bescherming van uw persoonlijke gegevens.

 

Garantie

 • Op alle producten in de webshop geldt de wettelijke garantie; deze garantie houdt in dat het product in goede staat dient te zijn en naar behoren dient te functioneren.

 

Garantie vanuit de fabrikant/leverancier

 • Een leverancier of fabrikant kan zelf ook garanties geven op een product. De fabrikant of leverancier kan zelf voorwaarden stellen aan deze garanties.
 • Deze garanties worden in de doos meegeleverd bij het product , tevens staat hierin de termijn van de garantie.

  

Leveringsvoorwaarden ten aanzien van tickets 

 

Definities

In deze gebruikersvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Fysiek ticket: betreft een originele fysiek ticket van betreffende contentaanbieder;

E-ticket: digitaal ticket welke middels een hyperlink via de website wordt opgehaald. Het e-ticket geeft toegang d.m.v. een zogenaamde unieke barcode welke aan de toegang van betreffende contentaanbieder wordt gescand;

iDeal betaling: betaling middels de eigen internet bankiermethode van de klant.

 

Algemeen

 • De gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere reservering van tickets zowel telefonisch, als bestellingen van fysieke of e-tickets via de website.
 • De website bemiddelt uitsluitend in het te bieden voordeel van de contentaanbieder en stelt deze via haar website beschikbaar. Dit geschiedt door zowel de fysieke als e-tickets van contentaanbieders te versturen c.q. digitaal te verzenden alsmede door het beschikbaar stellen van unieke codes ten behoeve van telefonische reserveringen.
 • Alle informatie met betrekking tot het te verkrijgen voordeel wordt vermeld op de website. Deze informatie wordt onder voorbehoud van de contentaanbieder verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten in geplaatste teksten afkomstig van contentaanbieders.
 • Met betrekking tot de afhandeling en het gebruik van de tickets zullen de voorwaarden van de desbetreffende contentaanbieder van toepassing zijn.
 • Tickets vermeld op de website zijn beschikbaar mist anders vermeld. Prijzen van tickets op de website zijn inclusief BTW en exclusief handlingskosten welke separaat worden weergegeven.

 

Betaling en levering fysieke en e-tickets alsmede telefonische reserveringen

 • Bestellen fysieke tickets: betaling is uitsluitend mogelijk middels iDeal betaling. De levering van fysieke tickets bij iDeal betaling geschiedt binnen 3 werkdagen.
 • Bestellen e-tickets: betaling is uitsluitend mogelijk middels iDeal betaling. De tickets worden direct (real-time) digitaal geleverd (ophalen middels een hyperlink) en dienen door de klant zelf te worden geprint. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en op juiste wijze printen van het e-ticket.
 • Telefonische reservering via contentaanbieder: reservering en betaling gaat rechtstreeks via de contentaanbieder en via de betaalstructuren van de contentaanbieder.
 • Geleverde fysieke en e-tickets zijn niet inwisselbaar of om te ruilen. Geleverde tickets zijn niet te retourneren.
 • Fysieke tickets worden verzonden in blanco enveloppen voorzien van porto en adressering van de klant. Op de achterzijde van de enveloppe is postcode en huisnummer gedrukt (2514 AE – 60) voor retouradres indien de adressering van de klant niet juist is.
 • Adressering van de klant voor aflevering van de fysieke tickets geschiedt d.m.v. batch verwerking wat inhoudt dat de ingevoerde NAW-gegevens van de klant op het bestelformulier rechtstreeks worden overgenomen zonder inmenging en controle van onze zijde. Wij zijn niet aansprakelijk voor foutieve adressering door ingeven van de klant.

 

Aansprakelijkheid

 • Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de content van de contentaanbieder. Tickets en voordelen worden verkocht/verstrekt op naam en voor risico van contentaanbieder.
 • Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade welke ontstaat uit het feit dat het betreffende contentaanbod om welke reden dan ook geen doorgang vindt. Wij zullen al het mogelijke doen om de klant tijdig te informeren indien contentaanbod niet of op een ander tijdstip plaats vindt. De klant zal door ons, indien noodzakelijk, op weg geholpen worden in het proces om te reclameren bij contentaanbieder.
 • Vanaf het moment dat het ticket aan de klant beschikbaar is gesteld is het risico van verlies, diefstal of beschadiging voor de klant.

 

Reclameren

 • Reclameren van niet ontvangen tickets is uitsluitend mogelijk binnen 5 werkdagen na de maximale leveringstermijn van betreffende tickets. Hierna is reclameren niet meer mogelijk. Reclamaties worden binnen 5 werkdagen in behandeling genomen.
 • Bij een foutief opgegeven adressering door de klant zijn wij niet aansprakelijk voor de verloren tickets. Indien de tickets door opgave foutieve adressering terugkomen via PostNL als “niet bestelbaar”, dan worden de tickets opnieuw verzonden na opgave van de juiste adressering door de klant. Hierbij worden opnieuw de handelingskosten berekend.
 • Indien de tickets niet zijn aangekomen op het juiste ingegeven adres, zijn wij niet direct aansprakelijk voor de verloren gedane tickets. Na interne controle en voorraadtelling zal bij gebleken verschillen worden overgegaan tot het opnieuw toezenden van de tickets. Bij geen constatering van verschillen is verder reclameren niet mogelijk. Wij stellen alles in het werk om het verloren poststuk bij de postaanbieder te achterhalen.

 

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.